Σύσταση Σώματος

Υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης σώματος σε τακτικά χρονικά διαστήματα για καλύτερο έλεγχο, καθώς και τη δημιουργία του κατάλληλου προγράμματος. Η ανάλυση σώματος περιλαμβάνει :
  • Βάρος
  • Λιπομέτρηση σε 5 σημεία
  • Σπλαχνικό λίπος
  • Μυική μάζα
  • Μάζα οστών
  • Ποσοστό νερού
  • Θερμίδες
  • Ηλικία μεταβολισμού