Προπόνηση με Ιμάντες

  • Είναι η εξατομικευμένη, για ολόκληρο το σώμα, προπόνηση μόνο με ιμάντες.
  • Με αυτήν την μέθοδο προπόνησης επιτυγχάνεται γρήγορη αύξηση της απόδοσης και πολύ γρήγορη βελτίωση της φυσικής και σωματικής κατάστασης.
  • Η προπόνηση αυτή είναι κατάλληλη για όλα τα επίπεδα και τα αποτελέσματα είναι πολύ άμεσα.